ONS VERHAAL

In het dorp Beke, gelegen tussen Zomergem en Waarschoot, werd in 1932 de eerste steen gelegd aan de bouw van een nieuwe kerk. Amper een jaar later zou de kerk afgewerkt zijn en werden er reeds diensten gegeven.

De Sint-Maurusparochie te Beke was in 2008 nog zeer bloeiend maar in het kerkenbeleidsplan van 2017 werd voorzien dat de kerk van Beke vanaf 2020 aan de eredienst zou onttrokken worden en een herbestemming zou krijgen.

Om die herbestemming zo goed mogelijk in te vullen werd de vzw Bekekerk opgericht.

Vanuit de vzw willen we bekijken of we de kerk kunnen inzetten om een antwoord te bieden op een aantal noden die leven in de gemeenschap van Beke. Of er een aantal ideeën van onderuit in gerealiseerd kunnen worden.
Hierbij willen we een evenwichtsoefening maken tussen commercieel gebruik zodat er voldoende opbrengsten gegenereerd kunnen worden voor het onderhoud en beheer van de kerk en een buurtgericht gebruik die een meerwaarde scheppen voor de gemeenschap.

WAARVOOR JE BIJ ONS TERECHT KAN?

Deze unieke plek leent zich perfect voor concerten, toneelvoorstellingen en tentoonstellingen.
Het is bovendien een ideale ruimte voor vergaderingen, teambuilding en familiefeesten.
Ook beurzen en lokaalmarkten kunnen hier onderdak krijgen.