Historiek van onze locatie: Bekekerk

Dorp.

De leefkern ‘Beke’ ontstond rond de brug over de omstreeks 1253 door Gent gegraven Lieve (het eerste in Europa gegraven kanaal!) en de steenweg die van Oostende via Brugge, Eeklo, Waarschoot … Gent naar Brussel liep. (nu N9). Het was een belangrijk kruispunt waar ooit nog tol geheven werd. Beke lag wel pal op de gemeentegrens Zomergem- Waarschoot.

Kerk, parochie.

Als E.H.Jozef Schoorman, als onderpastoor op
Waarschoot, Beke als zijn wijk had, voelde hij de noodzaak om op
Beke een kerk te bouwen en Beke als een afzonderlijke parochie te
laten erkennen. In 1931 werd architect Henri Vaerwijck van Sint-
Amandsberg, aangesteld om de plannen voor de nieuw te bouwen
kerk te tekenen. In 1932 werd grond aangekocht van mevr. De
Vlieger en na een aanbesteding met 19 kandidaten, werd
bouwmaatschappij Eduard Heene van Eeklo als laagste bieder ( 961
427,40 BEF) aangesteld als aannemer van de werken. Op 21
augustus 1932 werd de eerste steen gelegd en reeds op 21 juni 1933
had de inwijding van de kerk plaats. Toch wel een hele prestatie om
in minder dan één jaar zo’n gebouw op te richten ! De kerk werd
spoedig van het nodige meubilair voorzien.

Onttrekking aan de eredienst.

Was de Sint-Maurusparochie van Beke een bloeiende parochie waarbij het 75-jarig bestaan in 2008 nog luisterrijk gevierd werd en bij die gelegenheid een gedenkboek werd uitgegeven, dan werd kort nadien ook de secularisatie -zoals overal in Vlaanderen – sterk voelbaar. In het kerkenbeleidsplan van 2017 werd voorzien dat de kerk van Beke vanaf 2020 aan de eredienst zou onttrokken worden en een herbestemming zou krijgen. Op zaterdag 23 november 2019 had de laatste liturgische viering plaats. Bij decreet van 6 maart 2020 verklaarde bisschop Lode Van Hecke de Sint-Mauruskerk van Beke onttrokken aan de eredienst ( ‘ontwijd’ in de volksmond.)