Project ‘Herbestemming Kerk van Beke’

De kerkfabriek Zomergem en het Plattelandscentrum Meetjesland staan in voor de
van het Leaderproject ‘Herbestemming Kerk van Beke’. Binnen dit project staan wij de gloednieuwe vzw Bekekerk bij om via breed en tijdelijk gebruik van de kerk op zoek te gaan naar een gepaste bestemming of eerder meerdere gecombineerde bestemmingen. Hierbij willen we de lokale bewoners, verenigingen, organisaties, handelaars… zo nauw mogelijk betrekken.

Verder gaan we ook op regionaal niveau op zoek naar mogelijke gebruikers.
Het gaat dus duidelijk om een experimenteerperiode waarbij we samen met de beheerders en de bewoners willen uitdokteren wat er nu precies kan in de kerk en onder welke voorwaarden.
Graag willen we ook bekijken of we de kerk kunnen inzetten om een antwoord te bieden op een aantal noden die leven in de gemeenschap van Beke. Of er een aantal ideeën van onderuit in gerealiseerd kunnen worden.
Hierbij willen we een evenwichtsoefening maken tussen commercieel gebruik zodat er voldoende opbrengsten gegenereerd kunnen worden voor het onderhoud en beheer van de kerk en een buurtgericht gebruik die een meerwaarde scheppen voor de gemeenschap.
Zo willen wij na het project landen met een dynamische werking die zowel lokaal als regionaal gedragen wordt, een plek waar zowel lokale als regionale spelers gebruik van kunnen maken zodat we de kerk met een duidelijk doel voor ogen kunnen aanpassen naar het nieuwe gebruik in het hart van de gemeenschap.

Er staat de komende 2 jaar dus heel wat te gebeuren in de kerk van Beke. We houden jullie via deze pagina op de hoogte. Maar aarzel zeker ook niet om ons te contacteren

  • Heb jij een idee voor de kerk?
  • Is er een bepaalde nood in Beke waar we met de kerk op kunnen inspelen?
  • Wil je graag iets organiseren in de kerk?
  • Heb je opmerkingen of vragen?
Katlijn VanhulleProjectmedewerker Plattelandscentrum

Het Leaderproject ‘Herbestemming Kerk van Beke’ loopt van 1 januari 2020 tot 30 juni
2022

Meer info project: https://ruraalnetwerk.be/projecten/herbestemming-van-de-kerk-van-beke
Meer informatie Plattelandscentrum : www.plattelandscentrum.be

Een samenwerking van